Điều khoản sử dụng website Blogtresosinh

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Website https://blogtresosinh.com/ được sở hữu, vận hành và duy trì bởi blogtresosinh và được tạo ra nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh và các thông tin mang tính giáo dục, giải trí khác.

Truy cập và sử dụng trang web này với điều kiện bạn phải chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản, Điều kiện trong văn bản này.

Khi bạn truy cập và xem trang web, mặc định bạn đã chấp nhận các Điều khoản, điều kiện của blogtresosinh mà không có sự phân biệt hoặc giới hạn nào.

Blogtresosinh giữ quyền từ chối truy cập của bạn, hoặc loại bỏ các nội dung do bạn cung cấp, cập nhật, thông tin, nhận xét, trình bày… trên trang web này nếu có nội dung phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, thông tin xúc phạm tổ chức, cá nhân,  ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và những nội dung khác vi phạm pháp luật Việt Nam

Blogtresosinh có thể điều chỉnh các Điều khoản, điều kiện này tại bất cứ thời điểm nào theo quyết định riêng. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đã có điều chỉnh, nghĩa là bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều chỉnh mới này.

Việc sử dụng một số phần hoặc tính năng của trang web có thể sẽ được quản lý bởi Điều khoản, điều kiện bổ sung. Trong những trường hợp:

Về Cookie:

Blogtresosinh sử dụng cookie để cá nhân hoá nội dung website và quảng cáo, cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lượng truy cập trên website. Blogtresosinh cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web này với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của Blogtresosinh. Bằng cách đóng hộp thoại hoặc nhấp vào ‘Chấp nhận cookie’, bạn đồng ý với cài đặt cookie mặc định cho trang web này.

Về Quyền Sở hữu trí tuệ

Tất cả sở hữu trí tuệ về thông tin, văn bản, tài liệu, đồ họa và phần mềm “Nội dung” của trang web này thuộc sở hữu của Blogtresosinh. Các Nội dung này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế.

Tất cả tên, logo và tên thương mại là tài sản của Blogtresosinh. Không có nội dung, tài liệu nào trên trang web được cho là đã có giấy phép và quyền sử dụng tên thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Blogtresosinh.

Về Phạm vi sử dụng

Trang web này chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân và không mang tính thương mại. Bạn có thể:

 • In lại Nội dung bài viết chỉ dành cho mục đích sử dụng của cá nhân
 • Lưu trữ tài liệu trên máy tính phục vụ cho mục đích cá nhân
 • Tham khảo các tài liệu siêu văn bản trên máy chủ từ tài liệu cá nhân
 • Nếu bạn là Nhà cung cấp dịch vụ Internet, bạn có thể cung cấp Nội dung cho các đăng ký thuê bao của mình.

Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái bản, truyền phát hoặc phân phối Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có văn bản ủy quyền từ Blogtresosinh.

Bạn không được sử dụng trang web dưới bất kỳ hình thức hoặc mục đích nào trái pháp luật, vi phạm quyền lợi của Blogtresosinh, hoặc hình thức bị cấm trong Điều khoản và Điều kiện.

Cụ thể, điều kiện để bạn sử dụng và/hoặc truy cập trang web là không được thực hiện các việc sau đây:

 • Phá vỡ, cản trở trang web hoặc bất kỳ máy chủ, phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị kết nối thông qua trang web này;
 • Hạn chế hoặc ngăn cấm người dùng khác trong việc sử dụng và thụ hưởng trang web;
 • Phân phối hoặc truyền phát bất kỳ Nội dung dưới bất kỳ dạng nào có chứa vi rút hoặc thành phần nguy hiểm;
 • Vi phạm bất kỳ Luật định Áp dụng liên quan đến việc sử dụng trang web.

Trong Điều khoản, Điều kiện này, (“Luật định áp dụng”) liên quan đến bất kỳ cá nhân, hành động, sự việc như sau:

Bất kỳ luật pháp, luật định hoặc quy định của bất kỳ quốc gia nào (hoặc khu vực chính trị của một quốc gia);

Bất kỳ nghĩa vụ nào thuộc về giấy phép tại bất kỳ quốc gia (hoặc khu vực chính trị của một quốc gia);

Bất kỳ quyết định luật pháp và ràng buộc hoặc chỉ đạo từ chính phủ của bất kỳ quốc gia nào (hoặc khu vực chính trị của một quốc gia);

Về Nội dung

Về các dữ liệu, văn bản, email, tập tin, tên, chân dung, logo, ảnh minh họa, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, HTML (hay các mã thiết kế trang web), bản đồ hình ảnh, phần mềm ứng dụng và các nội dung, tài liệu khác được đăng tải lên, hoặc truyền bá từ bạn hay người đại diện cho bạn trên trang web và Diễn đàn (“Nội dung do người dùng tạo ra”), nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý sẽ chịu trách nhiệm về:

Tính phù hợp, việc cài đặt, cấu hình, việc đăng lên, tải về, sử dụng, vận hành, truyền bá, tính chính xác và hợp pháp của các “Nội dung do người dùng tạo ra”. Blogtresosinh không theo dõi, cài đặt, định cấu hình, tải về, xem xét, ủy quyền, hiệu chỉnh hoặc thay thế các “Nội dung do người dùng  tạo ra”

Bản sao lưu các Nội dung do người dùng tạo ra và bất kỳ các dữ liệu hoặc tập tin nào khác, ngoại trừ có sự đồng ý của Blogtresosinh.

Bạn ủy quyền và cấp phép cho Blogtresosinh được phép sao chép, tái bản, truyền thông, phân phối, thực hiện và đăng tải “Nội dung do người dùng tạo ra” với mục đích cung cấp cho Diễn đàn, trang web và các dịch vụ liên quan đến bạn.

Bạn đảm bảo rằng “Nội dung do người dùng tạo ra” và việc sử dụng các nội dung này của bạn tại Blogtresosinh: 

 • Tuân thủ tất cả các Luật định áp dụng;
 • Không dùng ngôn ngữ tục tĩu, khiếm nhã, không phù hợp với trẻ em, mang tính bạo lực quá khích, sai lệch, sai lạc, dối trá, không trung thực hoặc bôi nhọ danh dự;
 • Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền lợi khác của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào;
 • Không bao gồm các nội dung khiêu dâm, khỏa thân, các nội dung liên quan đến tình dục hoặc bất kỳ các hình thức kinh doanh tình dục nào;
 • Không làm hại đến máy chủ của Blogtresosinh hoặc các máy chủ khác trên Internet;
 • Không chứa bất kỳ tài liệu khuyến mãi hoặc quảng cáo nhằm mục đích thương mại hoặc nhằm đạt mục tiêu tài chính của cá nhân.
 • Không được quảng cáo các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tìm kiếm để mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng từ các Thành viên khác
 • Không bao gồm các tài liệu hoặc các nguồn liên quan đến việc lấy cắp dữ liệu, vi rút, phi chính phủ, hoặc quảng bá hoặc tham gia với mục đích làm hại đến các trang web trên Internet hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Internet.
 • Blogtresosinh có thể loại bỏ, chỉnh sửa, thay thế hoặc từ chối quyền truy cập đến bất kỳ các “Nội dung do người dùng tạo ra” mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của mình nếu:
 • Đó là điều bắt buộc phải làm theo bất kỳ Luật áp dụng hoặc Mệnh lệnh hoặc phán quyết của Tòa án hoặc luật định hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác (bao gồm các “Thông báo bằng văn bản ”) được ban hành theo Luật Dịch vụ Phát thanh truyền hình (Cth)
 • Theo ý kiến từ Blogtresosinh, “Nội dung do người dùng tạo ra” là khiêu dâm, gây khó chịu, khiếm nhã, bạo lực quá mức, không hợp pháp, sai lệch hoặc bôi nhọ danh dự, hoặc các hình thức khác không chấp nhận được, có thể gây phiền phức hoặc có thể bị phản đối.

Các ý tưởng tự nguyện

Blogtresosinh hoan nghênh các bình luận và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, Blogtresosinh không tìm kiếm, và không chấp nhận bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu bạn cung cấp liên quan đến việc phát triển, thiết kế, sản xuất và marketing cho sản phẩm của Blogtresosinh. Bằng việc tôn trọng triệt để chính sách này, Blogtresosinh hi vọng sẽ tránh được những hiểu lầm sau này giữa các thành viên trong cộng đồng về các sản phẩm, ý tưởng do các nhân viên của Blogtresosinh phát triển nên.

Chỉ khi bạn trở thành nhân viên làm việc cho Blogtresosinh, nếu không, các tài liệu được cung cấp tại trang web sẽ không được cấu thành hoặc xem là một phần hoặc toàn bộ hợp đồng lao động.

Ngoài ra, cơ quan đại diện đã không tạo nên được sự đảm bảo hay nghĩa vụ trên phần của Blogtresosinh.

Quyền thực thi pháp lý

Quyền miễn trừ trách nhiệm

Blogtresosinh không đảm bảo rằng việc truy cập của bạn vào trang web hoặc Diễn đàn này sẽ không bị gián đoạn, hoặc không hề sai sót, hoặc các lỗi sẽ được khắc phục hoặc Website, Diễn đàn và các máy chủ sẽ hoàn toàn không bị vi rút từ máy tính hay từ các dữ liệu có hại khác.

Blogtresosinh không đảm bảo có thể ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng, điều chỉnh hoặc thay thế bất hợp pháp, có hại và không phù hợp cho trang web và Diễn đàn.

Blogtresosinh không đảm bảo hoặc cũng không tuyên bố về tính chính xác, thời hạn, việc hoàn thành, độ tin cậy, chất lượng hoặc các khía cạnh khác của Nội dung. Việc sử dụng trang web, Diễn đàn này và Nội dung sẽ do bạn tự chịu rủi ro.

Định kỳ sẽ có các thay đổi đối với trang web, Diễn đàn và Nội dung tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo

Blogtresosinh không chịu trách nhiệm cho các khoản chi phí  phát sinh nếu việc sử dụng trang web, diễn đàn, và nội dung dẫn đến phát sinh nhu cầu về dịch vụ hoặc thay thế các thiết bị, dữ liệu từ bạn.

Nếu quyền thực thi pháp lý không cho phép các ngoại lệ về các đảm bảo theo qui định nhưng cho phép các giới hạn ở một mức tối đa nhất định thì Blogtresosinh giới hạn sự đảm bảo của mình chỉ trong phạm vi đó.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Thông tin trên trang web không thể thay thế ý kiến của các chuyên gia y tế có uy tín. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu những lời khuyên cao hơn từ chuyên gia về bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên website, bạn nên nhờ đến sự tư vấn của bác sỹ hoặc chuyên gia y tế. Luôn luôn kiểm tra các thông tin có liên quan khi tìm kiếm.

Ngoại trừ các điều khoản đã được đề cập đến trong mục Điều khoản quy định, Blogtresosinh sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt và/hoặc đem đến những hậu quả gián tiếp, bao gồm không giới hạn đến tổn thất lợi nhuận phát sinh từ việc truy cập trang web, hoặc không thể truy cập, hoặc việc sử dụng và tin cậy trang web và Nội dung (bao gồm cả Nội dung do người dùng tạo ra). Ngoài ra, Blogtresosinh không có trách nhiệm cập nhật trang web và Nội dung, và sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không cập nhật các thông tin đó.

Đối với phạm vi tối đa cho phép bởi luật pháp, trách nhiệm của Blogtresosinh về việc vi phạm bất kỳ Điều khoản quy định được giới hạn  trong lựa chọn của Blogtresosinh như sau:

Trong trường hợp dịch vụ do Blogtresosinh cung cấp:

 • Cung cấp lại các dịch vụ; hoặc
 • Hoàn trả chi phí cung cấp lại dịch vụ

Nếu quyền thực thi pháp lý không cho phép các ngoại lệ về trách nhiệm pháp lý nhưng cho phép giới hạn của một mức độ tối đa nhất định thì trách nhiệm pháp lý sẽ được giới hạn trong phạm vi đó mà thôi.

Về đường dẫn và quảng cáo

Trang web có thể chứa các đường dẫn hoặc các liên kết đến các trang web Internet do bên thứ 3 điều hành (“trang web liên kết”). Các đường dẫn này được cung cấp chỉ với mục đích tạo thêm điều kiện thuận lợi khi sử dụng. Blogtresosinh không chịu trách nhiệm và cũng không đại diện đến các điều kiện và nội dung, hay sản phẩm được cung cấp tại bất kỳ Trang web liên kết nào.

Một đường dẫn không ám chỉ, dù là rõ ràng hay ngụ ý, rằng Blogtresosinh xác nhận, tán thành Trang web liên kết hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được các Trang web này cung cấp. Việc truy cập Trang web liên kết và việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do các trang web này cung cấp sẽ do bạn tự chịu rủi ro.

Trang web có thể chứa các quảng cáo từ bên thứ 3. Việc hiển thị các quảng cáo này không hàm ý rằng Blogtresosinh tán thành hoặc khuyến khích các hãng quảng cáo, các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ Trang web liên kết nào của họ. Bạn được tham khảo từ các nhà quảng cáo cho tất cả các thông tin liên quan đến hãng quảng cáo và các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Trong phạm vi cho phép của Luật pháp, Blogtresosinh không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc tương tác giữa bạn và các bên thứ 3 có liên quan, và không có trách nhiệm nào xuất phát từ trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hình thức liên kết với các tương tác đó. 

Về xử lý Vi phạm và Chấm dứt

Blogtresosinh có thể đình chỉ tư cách thành viên hoặc giới hạn việc truy cập vào trang web nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện. Nếu Blogtresosinh cảm thấy cần thiết, sẽ báo cáo về trường hợp của bạn đến các cơ quan chức năng có liên quan.

Blogtresosinh có thể chấm dứt các Điều khoản-Điều kiện của diễn đàn và quyền truy cập của bạn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong trường hợp chấm dứt, bạn phải ngưng truy cập và sử dụng trang web, Diễn đàn và Nội dung ngay lập tức và (theo lựa chọn của Blogtresosinh) trả lại, hoặc hủy bỏ tất cả tài liệu, nội dung (bảng cứng hoặc tài liệu điện tử) do bạn kiểm soát và sở hữu

Tất cả các giới hạn áp dụng với bạn, các giấy phép được cấp từ bạn,và tất cả các Khước từ, khoản bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý được thiết lập trong Điều khoản và Điều kiện sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. 

Về Quyền riêng tư

Blogtresosinh chịu sự ràng buộc của các Nguyên tắc về quyền riêng tư quốc gia trong Luật quyền riêng tư 1988 (Cth) và bằng việc sử dụng trang web, trở thành Thành viên hoặc tham dự vào Diễn đàn, bạn được xem như đã đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của Blogtresosinh. Một thành viên có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân do Blogtresosinh nắm giữ, theo yêu cầu của Blogtresosinh.

Điều khoản khác

Nếu bất kỳ điều khoản, điều kiện, hoặc quy định trong Điều khoản và Điều kiện này được xem là không hợp pháp, không còn hiệu lực, không có giá trị, hoặc vì lý do nào đó mà không thể tuân thủ, thì tính hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng bằng bất kỳ cách nào. Các Điều khoản và điều kiện tạo nên toàn bộ các thỏa thuận giữa bạn và Blogtresosinh liên quan đến vấn đề trong tài liệu này.

Điều Khoản Sử Dụng dịch vụ chat tự động

Blogtresosinh cung cấp dịch vụ ‘chat tự động’ qua trang Facebook (fanpage) Blogtresosinh trên các nguyên tắc được nêu trong tài liệu điều khoản sử dụng này.

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, người sử dụng xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận nội dung điều khoản sử dụng.

Việc chấp nhận Điều khoản sử dụng là một điều kiện để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Blogtresosinh.

Tất cả người dùng có nghĩa vụ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Blogtresosinh có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của bản Điều khoản sử dụng này mà không cần phải thông báo cho người sử dụng những sửa đổi được thực hiện. Người dùng có thể tự tìm hiểu và tham khảo với phiên bản chính sách bảo mật hiện có trên trang Facebook (fanpage) Blogtresosinh qua website chính thức https://blogtresosinh.com/

Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm và dịch vụ sau khi điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi bổ sung, sẽ xem như người dùng đồng ý để chấp nhận những sửa đổi này. Việc từ chối chấp nhận những sửa đổi này sẽ ngăn cản người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.

Thương hiệu và bản quyền

https://blogtresosinh.com/ là nhãn hiệu thuộc sở hữu Blogtresosinh do đó chịu sự bảo vệ của quốc gia cũng như quốc tế.

Blogtresosinh tuyên bố rằng nhà cung cấp có các quyền đối với các tài sản vô hình dưới mọi định dạng. Tất cả tên, logo và tên thương mại là tài sản của Blogtresosinh. Người dùng không được phép sử dụng nội dung, tài liệu nào trên Blogtresosinh mà không có sự cho phép bằng văn bản của Blogtresosinh.

Tất cả các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi Blogtresosinh, tạo thành các tác phẩm cụ thể, là tài sản độc quyền của Blogtresosinh và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định liên quan

Sự chấp thuận trước bằng văn bản của Blogtresosinh là bắt buộc đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh và phi kinh doanh không được phép sử dụng các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp. Sự đồng ý như vậy là bắt buộc, đặc biệt khi phổ biến và công khai các yếu tố cụ thể (ví dụ như ảnh, phim, văn bản) trong các dịch vụ Internet khác, xuất bản phẩm, sách, bài trình bày đa phương tiện và các phương tiện điện tử khác cũng như để xử lý hoặc sử dụng tác phẩm của mình , thay đổi, sửa đổi)

Nghiêm cấm việc cho thuê, mượn, bán, cấp phép và cấp phép phụ cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi người sử dụng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Blogtresosinh Các hành vi như vậy không được coi là việc sử dụng đúng các dịch vụ.

Người sử dụng không được sửa đổi hoặc thay đổi mục đích và việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp. Nghiêm cấm những người khác gây hiểu nhầm về sự tồn tại của sự hợp tác, liên kết, quan hệ hoặc hành động thay mặt cho Blogtresosinh.

Bảo lãnh và hạn chế trách nhiệm

Blogtresosinh đảm bảo chất lượng hoạt động cao nhất để đảm bảo khả năng tiếp cận và tính liên tục của các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp phù hợp với mục đích sử dụng của Blogtresosinh. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu đường dài không đảm bảo 100% an ninh, liên tục và khả năng tiếp cận của các dịch vụ được cung cấp.

Blogtresosinh không bảo đảm sự tương thích của các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp với phần mềm của nhà sản xuất khác (Facebook và 1 số nhà cung cấp khác). Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và hậu quả sau khi sử dụng phần mềm khác bao gồm cả việc áp dụng nó vào mục tiêu của người sử dụng.

Blogtresosinh không chịu trách nhiệm pháp lý đối với:

 • Tất cả các hậu quả tiêu cực là kết quả của bất khả kháng,
 • Bất hợp pháp và không phù hợp với các điều khoản và điều kiện hoạt động của người dùng trong khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp,
 • Các rối loạn về khả năng tiếp cận của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp không gây ra bởi Blogtresosinh,
 • Thiệt hại xảy ra bởi người sử dụng phát sinh do sự đình chỉ hoặc ngưng sử dụng của người sử dụng hoặc cho các lý do khác phát sinh từ lỗi của người dùng,
 • Người sử dụng bị thiệt hại do bên thứ ba sử dụng dữ liệu của mình để có thể truy cập vào các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp,
 • Các thiệt hại do sử dụng hoặc không thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bao gồm thiệt hại thực sự phải chịu, mất mát lợi ích dự kiến, mất mát dữ liệu, thiệt hại hoặc tai nạn máy tính, chi phí thay thế thiết bị và phần mềm, đóng cửa,
 • Hậu quả của việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ đã được thực hiện bởi người dùng khác mặc dù nghĩa vụ đó đã được thực hiện bằng cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.

Chính sách bảo mật

Các nguyên tắc bảo vệ sự riêng tư của người dùng bao gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được mô tả trong Chính sách bảo mật.

Quy định tranh chấp

 • Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết một cách thân thiện.
 • Tất cả các tranh chấp không thể được giải quyết một cách thân thiện sẽ được đệ trình lên Tòa án Tối cao để giải quyết tại vị trí của văn phòng đăng ký Blogtresosinh.
 • Các quy định của Bộ luật dân sự, hành vi về quyền tác giả và quyền liên quan, hành vi cung cấp dịch vụ điện tử và các quy định khác của pháp luật có hiệu lực sẽ được áp dụng trong các vấn đề không thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện này.