Chính sách bảo mật

Blogtresosinh tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn về quyền bảo vệ sự riêng tư theo Luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) và được yêu cầu phải tuân thủ với các nguyên tắc Quyền riêng tư Quốc gia về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân.

Chính sách này quy định chi tiết thực tiễn mà Blogtresosinh chấp nhận để bảo vệ sự riêng tư của bạn, do đó bạn có thể an tâm về cách Blogtresosinh quản lý thông tin cá nhân mà bạn đã giao phó.

Khi nào Blogtresosinh thu thập thông tin cá nhân và bằng cách nào?

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Blogtresosinh có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn bao gồm: Họ tên, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh và địa chỉ bằng các cách sau đây:

  • Thông qua trang web https://blogtresosinh.com/
  • Khi bạn liên hệ với Dịch vụ Tư vấn Khách hàng nhằm yêu cầu hoặc khiếu nại về sản phẩm của Blogtresosinh
  • Khi bạn tham gia chương trình khuyến mãi hay nghiên cứu thị trường của Blogtresosinh
  • Khi bạn nộp đơn xin việc tại Blogtresosinh.

Blogtresosinh làm gì với các thông tin cá nhân của bạn?

Blogtresosinh thu thập thông tin cá nhân của bạn với mục tiêu chủ yếu là đảm bảo khách hàng của Blogtresosinh hài lòng với sản phẩm của công ty và mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất có thể.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ, bán, cho thuê hoặc bị tiết lộ ra ngoài (ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam cũng như các quy định, hiệp ước, thông ước Quốc tế có liên quan, và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) bằng những cách khác với những gì được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Blogtresosinh sẽ thực hiện các bước hợp lý để duy trì sự bảo mật và nguyên vẹn cho các thông tin cá nhân của bạn bao gồm việc sử dụng mật khẩu để đăng nhập vào máy tính, khóa tủ, chính sách cá nhân và tường lửa.

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web của https://blogtresosinh.com/

Blogtresosinh không thu thập các thông tin cá nhân mang tính chất nhận dạng, trừ khi bạn cung cấp các thông tin này cho Blogtresosinh một cách tự nguyện và có chủ ý. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp các thông tin cá nhân khi truy cập vào các trang web của Blogtresosinh.

Tuy nhiên, nếu bạn đồng ý duy trì liên lạc với Blogtresosinh hoặc yêu cầu được có trong danh sách gửi thư của Blogtresosinh, Blogtresosinh có thể yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để có thể liên lạc với bạn.

Một số tính năng của trang web Blogtresosinh có thể yêu cầu bạn đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng. Nếu bạn đăng ký, Blogtresosinh sẽ sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp với mục đích liên quan đến các sản phẩm và các thương hiệu của Blogtresosinh, thông tin các sản phẩm, các thương hiệu hoặc dịch vụ của Blogtresosinh mà bạn quan tâm.

Với yêu cầu và sự quan tâm từ khách hàng mà Blogtresosinh nhận được, Công ty có thể phải cung cấp họ tên, email và địa chỉ của bạn đến các công ty dịch vụ thực hiện hoặc nhà phân phối sản phẩm của Blogtresosinh và những đơn vị đối tác của Blogtresosinh sẽ hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu của bạn. 

Thỉnh thoảng, website sẽ có các chương trình bốc thăm trúng thưởng, khuyến mãi hoặc những chương trình phát triển các thương hiệu, sản phẩm mà Blogtresosinh đang quản lý, và trong một số trường hợp, Blogtresosinh có thể thông báo để bạn có cơ hội tham gia bằng hình thức điện tử. Trong các trường hợp đó, Blogtresosinh sẽ sử dụng thông tin theo mục bên dưới có tên gọi “Khuyến mãi cho người tiêu dùng và nghiên cứu thị trường”

Trẻ em

Quyền riêng tư cho trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của Blogtresosinh. Blogtresosinh không chủ ý thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Bất kỳ thông tin mà Blogtresosinh tiếp nhận được xác định là từ trẻ em nhỏ hơn 13 tuổi, Blogtresosinh sẽ không lưu giữ thông tin đó.

Cookies

Như nhiều công ty khác, Blogtresosinh thỉnh thoảng sử dụng “Cookie” trên trang web của mình. Những Cookie này được lưu trữ trên máy tính của bạn thông qua trình duyệt web. 

Khi bạn đăng nhập, cookies sẽ báo cho Blogtresosinh biết bạn là khách cũ hay khách mới truy cập website lần đầu. Cookie sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc cung cấp cho Blogtresosinh bất kỳ cách nào để liên lạc với bạn.

Cookie cũng không trích xuất bất kỳ thông tin nào từ máy tính của bạn. Blogtresosinh sử dụng cookie nhằm giúp công ty xác định những tính năng nào của trang web mà bạn hứng thú nhất, nhờ đó Blogtresosinh có thể đáp ứng nhiều hơn những nhu của bạn.

Đường dẫn

Các trang web của Blogtresosinh có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác do bên thứ 3 điều hành. Blogtresosinh không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo sự thực thi quyền riêng tư của bất kỳ trang web thuộc bên thứ 3 nào và cũng không chịu trách nhiệm về Chính sách Quyền riêng tư của các trang web khác.

Các thông tin thu thập được thông qua Dịch vụ Tư vấn cho người tiêu dùng

Blogtresosinh sẽ sử dụng các thông tin bạn cung cấp trong mục Dịch vụ Tư vấn Người tiêu dùng (có thể bằng email, điện thoại, thư hoặc fax) nhằm cung cấp cho bạn các thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm và thương hiệu của Blogtresosinh cần thiết để thỏa mãn yêu cầu hoặc khiếu nại tiêu dùng của bạn. Việc này có thể liên quan đến việc gửi các sản phẩm thay thế, thư trao đổi tiếp theo liên quan đến yêu cầu, khiếu nại của bạn hoặc các cuộc gọi tiếp theo.

Blogtresosinh cũng có thể sử dụng các thông tin bạn cung cấp để theo dõi các khiếu nại lặp đi lặp lại về một sản phẩm nhất định của Blogtresosinh.

Các thông tin cá nhân của bạn được thu thập qua mục “Dịch vụ tư vấn người tiêu dùng” có thể được sử dụng cho việc phát triển các sản phẩm nội bộ và mục đích kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm và thương hiệu của Blogtresosinh.

Các dữ liệu cá nhân của bạn, cùng tất cả các thư từ được gởi đến bạn điều được Blogtresosinh lưu giữ.

Tất cả các khiếu nại nghiêm trọng mà Blogtresosinh nhận được sẽ được in ra và lưu hồ sơ tách biệt, nhờ đó các khiếu nại này sẽ được quan tâm đặc biệt và tiến hành điều tra thích hợp.

Nếu khiếu nại của bạn tăng lên hoặc đòi hỏi phải điều tra sâu hơn, các thông tin cá nhân của bạn sẽ được loại bỏ nhận dạng (giấu tên) và chuyển về nhà máy sản xuất của Blogtresosinh với mục đích quyết định xem có cần tìm hiểu sâu hơn về quá trình sản xuất hay không. Nếu khiếu nại về một tính chất nào đó nghiêm trọng và khẩn cấp, thì thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe của bạn có thể được cung cấp đến nhà máy sản xuất của Blogtresosinh hoặc các phòng thí nghiệm bên ngoài, nhờ đó các vấn đề sẽ được phân tích và giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.

Bạn có thể ngăn ngừa việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng quyết định không tham gia tại bất kỳ thời điểm nào.

Blogtresosinh có thể chia sẻ thông tin của bạn giữa các phòng ban khác nhau (bao gồm giữa các nhãn hiệu với nhau) của Blogtresosinh và với bên thứ ba như công ty thực hiện và công ty quảng cáo hỗ trợ Blogtresosinh trong các hoạt động khuyến mãi, marketing và nghiên cứu.

Blogtresosinh áp dụng các quy định đối với các tổ chức bên ngoài mà Blogtresosinh chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nhằm duy trì tính nguyên vẹn và an toàn cho các thông tin này.

Bạn có thể truy cập thông tin mà bạn đã đăng ký cho Blogtresosinh không?

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi (ví dụ như địa chỉ của bạn), hoặc nếu bạn không muốn Blogtresosinh lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trên hồ sơ nữa, Blogtresosinh sẽ tìm cách để chỉnh sửa, cập nhật và xóa hồ sơ của bạn. Blogtresosinh có thể tính một phần phí nhỏ để chi trả cho chi phí hành chính phát sinh trong lúc cung cấp thông tin đến bạn.

Nếu bạn tin rằng vì lý do nào đó mà Blogtresosinh đang lưu giữ thông tin không chính xác hoặc không hoàn chỉnh về bạn, bạn có thể yêu cầu Blogtresosinh chỉnh sửa lại thông tin đó. Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư, hoặc khiếu nại liên quan đến việc xử lý của Blogtresosinh, xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 378 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 904 513 247

Email: Blogtresosinh@gmail.com

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính sách Quyền riêng tư của Blogtresosinh thay đổi?

Blogtresosinh sẽ sử dụng thông tin theo đúng như Chính sách Quyền riêng tư. Nếu Blogtresosinh quyết định thay đổi Chính sách Quyền riêng tư, công ty sẽ đăng các thay đổi đó trên trang web để bạn luôn luôn biết được các thông tin Blogtresosinh thu thập, cách Blogtresosinh sử dụng các thông tin này, và những điều kiện mà Blogtresosinh sẽ tiết lộ các thông tin này theo yêu cầu.